taxpoint30155-muok2.jpg
taxpoint30124_muok.jpg
taxpoint30101_muok.jpg
taxpoint30155-muok2.jpg

We are in tax


"Price is what you pay. Value is what you get."
- Warren Buffett -

SCROLL DOWN

We are in tax


"Price is what you pay. Value is what you get."
- Warren Buffett -

IMG_3616.jpg

Osaamista, sitoutumista, ratkaisuja

Taxpoint Asianajotoimisto on itsenäinen ja riippumaton veroneuvontapalveluja tuottava yritys. Palvelumme perustuvat korkeaan laatuun, nopeuteen ja luotettavuuteen. Keskittymällä yritysveroneuvontaan voimme tarjota asiakkaillemme vahvaa osaamista, pitkäaikaista kokemusta ja asiakkaan tarpeita parhaiten palvelevia ratkaisuja. Me sitoudumme asiakkaidemme veroasioista huolehtimiseen.

Nopeus ja joustavuus

Toimintatapamme mahdollistaa ytimekkään keskittymisen asiakkaan tarvitsemaan neuvontaan. Olemme asiakkaidemme käytettävissä ja tavoitettavissa, kun meitä tarvitaanAsiakkaanamme tiedät, miten veroasiasi hoitaminen edistyy. 

Me olemme sinua varten.

Riippumattomuus ja laatu

Meille on tärkeää palvelun ja neuvonnan korkea laatu ja se, että palvelumme aidosti palvelee asiakkaamme tavoitteita. Palvelumme perustuu pitkään ja monipuoliseen käytännön kokemukseemme sekä haluumme ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä. Meillä on myös vahva kokemus verotusta lähellä olevista juridisista ja kirjanpidollisista käytännöistä.

Haluamme tarjota sinulle parasta.

Luotettavuus ja sitoutuneisuus

Autamme asiakastamme hahmottamaan, kuinka verotuksen kannalta on järkevää toimia. Annamme selkeitä suosituksia ja varmistamme, että asiakkaamme ymmärtävät ne. Käymme läpi tilanteeseen liittyvät vaihtoehdot ja valintoihin liittyvät riskit.

Me olemme sitoutuneita sinun päämääriesi edistämiseen.

taxpoint30124_muok.jpg

Keitä me olemme


"If you can dream it, you can do it."
- Walt Disney -

Keitä me olemme


"If you can dream it, you can do it."
- Walt Disney -

Amos Janhunen

Specialist Counsel (virkavapaalla)

m: +358 40 709 2836
e: amos.janhunen(a)taxpoint.fi

Amos on aloittanut päivätyöt verotuksen parissa vuonna 2001. Amos on tähänastisella urallaan toiminut yritysverotarkastajana, virkamiesvaihdossa Ruotsin verottajan verorikosyksikössä, veroasiantuntijana suuressa kotimaisessa yhtiössä, veroasiantuntijana Big-4 tilintarkastusyhteisön vero-osastolla ja sen jälkeen yrittäjänä.

Amos on erikoistunut yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen verokysymyksiin sekä kiinteistöliiketoimintaan. Amos on suunnitellut ja toteuttanut useita kansainvälisiä transaktioita ja avustanut lukuisia ulkomaisia sijoittajia ja muita toimijoita investoimaan Suomeen, erityisesti kiinteistömarkkinalle.

Ennen toimintaansa Taxpoint Asianajotoimistossa Amos perusti ja ajoi ylös Suomen ensimmäisen suoraan kiinteistöihin sijoittavia erikoissijoitusrahastoja hallinnoivan rahastoyhtiön ja kiinteistörahaston, jota kautta täyden riskin yrittäjyys ja liikkeenjohdon päätöksenteossa tarvittavan tiedon tarpeet tulivat omakohtaisesti tutuiksi.

Amos on ollut Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan jäsen. Asiakastöiltä liikenevän ajan hän viettää perheensä parissa, harrastaa erilaisten kiinteistöjen kehittämistä ja on mukana hoiva-alan yritystoiminnassa. 

Amos on nyt virkavapaalla ja tavattavissa sovittaessa.

 

 

Sebastian Kellas

Partner, asianajaja

m: +358 40 752 0047
e: sebastian.kellas(a)taxpoint.fi

Sebastian on työskennellyt yritysverotuksen parissa vuodesta 1997 lähtien. Sebastian aloitti uransa verohallinnon palveluksessa ja jatkoi vuonna 1998 veroasiantuntijana Big-4 tilintarkastusyhteisön vero-osastolla, vuodesta 2007 alkaen osakkaana. Sebastian on neuvonut suurta joukkoa suomalaisia ja ulkomaisia yhtiöitä yritysten tuloverotukseen liittyvissä asioissa.

Sebastian on neuvonut asiakkaitaan erityisesti yritysjärjestelyihin, yrityskauppoihin, rahoitusjärjestelyihin, sukupolvenvaihdoksiin sekä erilaisiin päivittäiseen liiketoimintaan liittyvissä vero- ja yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä. Asiakkaat ovat edustaneet eri teollisuudenaloja, joista keskeisimpiä ovat pankki-, rahoitus- sekä vakuutustoiminta, teollinen tuotantotoiminta, palvelutoiminta sekä elintarviketeollisuus. Sebastian hoitaa myös vaativia veroprosesseja hallintotuomioistuimissa.

Sebastian on kokenut vero-oikeuden luennoitsija. Hän on säännöllisesti esiintynyt keskeisten suomalaisten koulutusjärjestöjen seminaareissa. Sebastianilla on kokemusta lainsäädäntötyöstä hänen toimiessaan oikeusministeriön asettaman työryhmän sihteerinä. Työryhmässä valmisteltiin rajat ylittäviä sulautumisia ja jakautumisia koskevat säännökset Suomen osakeyhtiölakiin. Sebastian on myös toiminut Vakuutusyhtiöiden keskusliiton asettaman työryhmän sihteerinä tehtävänään selvittää vakuutusyhtiöiden IFRS-tilinpäätökseen liittyviä verokysymyksiä. 

Vapaa-ajallaan Sebastian harrastaa puutarhaviljelyä, ulkoilee perheen kanssa, tarkkailee tähtitaivaan tapahtumia ja pulahtaa talvisin avantoon. Lomamatkoiltaan hän hankkii täydennystä viinikokoelmaansa.

taxpoint30101_muok.jpg

Mitä me teemme


"Design is not just what it looks like 
and feels like. Design is how it works."
- Steve Jobs -

Mitä me teemme


"Design is not just what it looks like 
and feels like. Design is how it works."
- Steve Jobs -

VEROASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSANNE

Taxpoint Asianajotoimisto on perustettu tarjoamaan korkealuokkaista veroneuvontaa erityisesti Suomessa toimiville yrityksille.

Taxpoint Asianajotoimisto on itsenäinen ja riippumaton yritys - se tekee päätoimialanaan veroneuvontaa ja siihen läheisesti liittyvää lainopillista neuvontaa. Se tehdään hyvin edistäen asiakkaiden tavoitteita laadusta tinkimättä.

Taxpoint Asianajotoimiston on perustanut Sebastian Kellas yhdessä Amos Janhusen kanssa. Molemmat ovat toimineet veroasiantuntijoina kansainvälisen tilintarkastustoimiston vero-osastolla, jossa Sebastian on lisäksi perustanut ja vetänyt lakipalveluita tarjoavaa osastoa. Amos Janhusen ollessa virkavapaalla Taxpoint Asianajotoimiston säännönmukaisesta toiminnasta ja neuvonnasta vastaa Sebastian Kellas.

Sebastian on tutustunut monipuolisesti erilaisiin yrityksiin ja niiden veroasioita koskeviin tarpeisiin sekä olleet neuvomassa asiakkaitaan muun muassa lukuisissa rakennejärjestelyissä ja yrityskaupoissa.

Näkemys verotuksesta yhdistettynä monipuoliseen yritystoiminnan tuntemukseen sekä halu aidosti ymmärtää asiakkaiden tarpeet luovat pohjan sille, että Taxpoint Asianajotoimisto voi tuottaa toimivia ratkaisuja asiakkaidensa liiketoimintaa varten.