Korkein hallinto-oikeus antoi 31.10.2013 päätöksen (KHO 2014:159) ulkomaisen kiinteän toimipaikan veron hyvittämisestä Suomessa. Kysymys liittyy Suomessa vuodesta 2010 sovellettuun ns. overall-metodiin. Overall-metodissa hyvitettävän veron enimmäismäärässä otetaan huomioon kaikki ulkomailta saadut tulot, eikä tarkastelu ole maakohtaista (ns. per country -metodi), kuten aikaisemmin. KHO vahvisti, että maksimihyvitykseen vaikuttavaan tulopohjaan luetaan ulkomaiset tulot myös silloin, kun kyseisessä maassa ei ole maksettu veroa aikaisempien vuosien tappioiden vähentämisen vuoksi. Tilanne on sama myös silloin, kun kyseisessä maassa ei makseta veroa lainkaan sen maan verojärjestelmästä riippuen. Tällainen maa on mm. Viro, josta saatu tulo otetaan maksimihyvityksen laskennassa huomioon vaikka veroa ei Virossa maksetakaan. Ulkomainen tulo luetaan maksimihyvityksen laskentapohjaan riippumatta siitä, onko ulkomailla maksettu veroa.