Verohallinto antoi 13.11.2014 päivitetyn ohjeen osinkotulojen verotuksesta. Päivitysversiossa on huomioitu vuoden 2014 alusta lukien voimaan tulleet verolain muutokset. Ohje sisältää myös havainnollisen kaavion luonnollisen henkilön saamien osinkotulojen verotuksesta ja niihin liittyvistä ennakonpidätyksistä. Kaavio on esitetty alla (lähde: www.vero.fi).

Ennakopidätysprosentit muuttunevat vuoden 2015 alusta, mikäli pääomatulon korotettu veroprosentti nousee 32 %:sta 33 %:iin ja raja korotetun prosentin soveltamiselle alenee 40.000 eurosta 30.000 euroon, kuten hallitus on eduskunnalle esittänyt.