Korkein hallinto-oikeus antoi tänään päätöksen (KHO 2014:184), jossa se totesi, että kunnan satamaliiketoiminta voidaan yhtiöittää EVL 52 d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että siirrettävään liiketoimintaan sisältyvistä kiinteistöistä, rakennuksista ja arvopapereista ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, kun siirto tehdään toiminnan jatkamista varten perustettuun yhtiöön. Kunta ei normaalisti hyödy tuloverotuksessa siitä, että siirto voidaan tehdä verovapaasti, sillä se ei maksa tuloveroa oman kunnan alueella harjoitetusta elinkeinotoiminnasta eikä oman kunnan alueella olevasta kiinteistöstä saadusta tulosta. Riippuen yhtiöitettävään toimintaan kuuluvien varojen hankintamenoista yhtiöittäminen käyttäen käypiä arvoja saattaa joskus jopa olla tuloverotuksen kannalta parempi vaihtoehto, sillä toimintaa jatkava yhtiö voi silloin saada korkeamman poistopohjan vastaanottamalleen omaisuudelle.

Kun yhtiöittäminen on tehty kuntalain 2 a §:n mukaisesti sellaisen toiminnan osalta, jota kunta on tähän saakka itse harjoittanut ja jossa se on toiminut kilpaillulla markkinalla, siirto on voitu toteuttaa myös ilman varainsiirtoveroja vuoden 2014 loppuun saakka. Vuodesta 2015 alkaen varainsiirtoverottomuus voi perustua ainoastaan siihen, että kunta yhtiöittää liiketoiminnan soveltaen EVL 52 d §:n mukaista liiketoimintasiirtoa. Lisäksi vuoden 2016 loppuun saakka voidaan siirtää ilman varainsiirtoverokustannuksia kiinteistöjä, kiinteistöyhtiön osakkeita tai tällaisia omistavien holdingyhtiöiden osakkeita, jos kiinteistöt kuuluvat kunnalliseen asuntovuokraustoimintaan, tiettyjen kunnan harjoittamien toimien alaisuuteen tai ammattikorkeakoulu- tai aikuiskoulutustoimintaan.

KHO:n tapaus selkiyttää EVL 52 d §:n soveltamisalaa yleisemminkin. Jo aikaisemmin tapauksessa KHO 2014:24 todettiin, että liiketoimintasiirto voi soveltua myös muun toiminnan kuin elinkeinotoiminnan yhtiöittämiseen. Kuitenkin tapauksessa KHO 2014:29 ei hyväksytty kunnan omistaman kiinteistöomaisuuden yhtiöittämistä liiketoimintasiirrolla, sillä se ei kuulunut kunnan elinkeinotoimintaan. Kunta voi siten siirtää liiketoimintasiirtona ainoastaan elinkeinotoimintaan kuuluvan kokonaisuuden.