Hallitus on ehdottanut muutoksia verolakeihin vuoden 2015 alusta lukien (HE 122/2014). Muutosten keskeinen linjaus on se, että ansiotulojen ja pääomatulojen verotus kiristyy. Samalla elinkeinoverotukseen tehdään pieniä muutoksia.

Yritysverotus

Yritysten kannalta keskeistä on, että edustusmenojen määrästä 50 % on jatkossa jälleen vähennyskelpoista menoa elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa. Käytäntö vastaa ennen vuotta 2014 voimassa ollutta käytäntöä.

Kotimaisille elokuvatuottajille myönnetty tuotantotuki on jatkossa veronalaista tuloa elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa. Niiden verovapaus siis perutaan.

Voimalaitosverolaki ei tulekaan voimaan, minkä vuoksi myöskään voimalaitosveron vähennyskelvottomuutta koskeva säännökset perutaan.

Pääomatulot

Pääomatulojen verotusta kiristetään. Verokanta pysyy samana ja on myös jatkossa 30 %. Kun nykyään yli 40 000 euron pääomatuloja verotetaan 32 %:n verokannalla, verotetaan jatkossa 30 000 euron ylittäviä pääomatuloja 33 %:n verokannalla.

Ansiotulot

Ansiotulon progressiivisen tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa ehdotetaan alennettavaksi 100 000 eurosta 90 000 euroon. Asteikon alimpia tulorajoja taas korotettaisiin hieman n. 1,5 %:lla.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan hieman, samoin kunnallisverotuksen eläketulovähennystä.

Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan asteittain siten, että vähennyskelpoinen määrä on 65 % vuonna 2015, 60 % vuonna 2016, 55 % vuonna 2017 ja 50 % vuonna 2018.

Pieni- ja keskituloisten lapsiperheiden tukemiseksi otetaan käyttöön lapsivähennys väliaikaisesti verovuosille 2015—2017.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennysoikeutta rajoitetaan kasvattamalla omavastuuosuutta 600 eurosta 750 euroon. Osan verovuotta työttömänä olleen omavastuuosuutta pienennetään 55 euron sijasta 70 eurolla jokaista täyttä työttömyyskuukautta kohti.

Omavastuuosuuden korotuksen seurauksena työsuhdematkalipun verovapautta muutetaan siten, että työsuhdematkalippu on verovapaata tuloa 300 euroon asti ja 750 euroa ylittävältä osalta 3 400 euroon asti.