Verotarkastuskertomuksiin liittyvä kuulemismenettely uudistetaan lokakuussa 2014 alkavissa uusissa verotarkastuksissa. Kuuleminen toteutetaan verotarkastuksen suorittaneessa yksikössä siten, että verovelvolliselle lähetetään ainoastaan lopullinen verotarkastuskertomus vastinepyyntöineen. Sen sijaan alustavaa verotarkastuskertomusta ei enää laadita eikä lähetetä verovelvolliselle. Verovelvollista on kuullaan vain kerran ennen maksuunpano- tai verotuspäätöksen tekemistä, jollei siihen ole erityistä aihetta.

Samalla epävirallista kuulemista on tarkoitus lisätä siten, että se tapahtuu keskusteluin verotarkastusprosessin aikana. Tarkastuskohteelle varataan verotarkastuksen kuluessa tilaisuus esittää suullisesti tai kirjallisesti näkemyksensä sekä tarpeelliseksi katsomansa selvitys niiden tarkastushavaintojen johdosta, jotka voivat johtaa verotusesitykseen. Verotarkastaja laatii maksuunpanoa varten verovelvollisen antaman vastineen perusteella lausunnon, joka lähetetään tiedoksi verovelvolliselle.

Uudistuksen on tarkoitus lisätä vuoropuhelua verotarkastajien ja verotarkastuksen kohteena olevan välillä ja vähentää turhaa byrokratiaa. Jos verotarkastus toteutetaan tällaisessa hyvässä vuoropuhelun hengessä, voi uudistuksella olla myönteisiä vaikutuksia. Keskeistä tavoitteen toteutumiselle on se, että verotarkastuksessa noudatetaan tällaista hyvää verotarkastustapaa.