Korkein hallinto-oikeus antoi tänään ratkaisun (KHO 2015:11), joka koskee korkovähennyslainsäädännön tulkintaa. Kyseessä on ns. tasevertailu, jossa verrataan korkoa maksavan yhtiön omavaraisuusastetta konsernin omavaraisuusasteeseen. Teknisluonteinen ongelma voi aiheutua esim. poistoerosta, joka kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjataan oman pääoman vähennykseksi, mutta jaetaan IFRS-tilinpäätöksessä omaksi pääomaksi ja verovelaksi. KHO:n mukaan tasevertailu tehdään kaavamaisesti, jolloin poistoeron kirjaaminen saattaa johtaa korkorajoitusten soveltumiseen. Tulkinta on jossakin määrin yllättävä, sillä Keskusverolautakunta oli päätynyt toiseen ratkaisuun ja pitänyt poistoeron kirjaamisesta johtuvaa eroa teknisluonteisena (KVL 4/2014).

Asialla voi olla merkitystä yrityksille, jotka ovat tehneet merkittäviä investointeja esim. tytäryhtiön kautta. Jos tällaisissa tapauksissa on tärkeää saada tasevertailu kuntoon, on yksi keino pääomittaa tytäryhtiötä tai sulauttaa tytäryhtiö emoyhtiöön.

KHO:n sanamuodon mukainen tulkinta voi mahdollistaa myös verosuunnittelun joissakin tapauksissa, jos tasevertailu toimii verovelvollisen kannalta edullisesti.