Yhteisöiden saamien osinkotulojen verotuksesta on säädetty EVL 6a §:ssä ja TVL 33d §:n 4 momentissa. Säännöksiä on muutettu vuosien saatossa mm. EU-oikeuden syrjimättömyysvaatimusten perusteella, jolloin niistä on tullut melko vaikealukuisia. Olemme havainnollistaneet säännösten mekaniikkaa oheisella kaaviolla.

Lataa kaavio tästä.