Korkein hallinto-oikeus antoi tänään merkittävän päätöksen, joka koskee poistojen kirjanpitosidonnaisuutta (KHO 2015:43). Kyseessä oli liiketoiminnan hankkineen yhtiön oikeus vähentää hankittuun toimintaan sisältyvä liikearvo poistoina, vaikka vastaavia kirjauksia ei tehty sen kirjanpidossa. Liiketoiminta oli hankittu apporttina emoyhtiöltä noudattamalla kirjanpitojatkuvuutta. Liiketoiminnan luovutus oli luovuttajalle verollinen ja hankkiva yhtiö oli maksanut liiketoiminnan emittoimalla uusia osakkeita.

EVL 54 §:n 2 momentin mukaan poiston vähentäminen verotuksessa edellyttää vastaavan vähennyksen tekemistä kirjanpidossa. KHO totesi, että EVL 54 §:n 2 momentti on menon jaksotukseen liittyvä säännös, jonka ei voida katsoa estävän sellaisen menon vähentämistä, joka mainitun lain yleisten säännösten perusteella on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Päätöksen perusteella vastaanottava yhtiö voi vähentää liikearvon verotuksessa vuotuisina poistoina pitkävaikutteisten menojen jaksottamista koskevien säännösten (EVL 24 §) mukaisesti, vaikka yhtiön kirjanpidossa ei ole mahdollista tehdä vastaavaa poistoa.