Korkein hallinto-oikeus antoi tänään ratkaisun (KHO 2015:31), jonka perusteella ulkomaille maksetun perintöveron perusteella pystyy saamaan hyvityksen Suomen verosta laajemmin kuin mitä se on ollut mahdollista tähän saakka.

Lain mukaan hyvitys voidaan myöntää vain Suomessa asuvalle verovelvolliselle, mutta ei laisinkaan ulkomailla asuvalle henkilölle, joka on verovelvollinen Suomeen. Tällainen tilanne voi olla käsillä silloin, kun perillinen (verovelvollinen) asuu ulkomailla, mutta on Suomessa verovelvollinen saamastaan perinnöstä sillä perusteella, että perinnönjättäjä asui Suomessa kuolinhetkellä. Jos perintöön sisältyy jossakin kolmannessa maassa olevaa omaisuutta, jota verotetaan sen maan lainsäädännön mukaan, saa Suomessa asuva perillinen - toisin kuin ulkomailla asuva perillinen - hyvityksen ulkomaisesta verosta Suomen veroa vastaan. Tyypillisesti tällainen tilanne on käsillä, kun kolmannessa maassa sijaitsee kiinteä omaisuutta.

Lain mukaan hyvityksen ulkomaisesta verosta voi saada vain Suomessa asuva verovelvollinen. KHO kuitenkin laajensi tilanteen sellaiseksi, että myös ulkomailla asuva verovelvollinen voi saada hyvityksen ulkomaisesta verosta Suomen veroa vastaan. Tulkinta perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksenmääräyksiin pääomien vapaasta liikkuvuudesta, joiden on tulkittu soveltuvan perintöihin.

Tapauksen perusteella ei ole täysin selvää, missä maissa asuviin perillisiin oikeusohje soveltuu. Ainakin kaikki EU-maat tulevat kyseeseen, samoin todennäköisesti EU:hun kuulumattomat ETA-maat. Kun otetaan huomioon, että asia ratkaistiin pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien EU-säännösten perusteella, voisi olla perusteltua soveltaa oikeusohjetta myös muissa maissa asuviin perillisiin.