Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun (KHO 2015:61), jonka mukaan osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi katsotaan verotuksessa puruksi. Muodonmuutos ei siten ole mahdollinen veroneutraalisti. Samalla se tarkoittaa myös sitä, että osakeyhtiön tappiot eivät siirry osuuskunnalle, vaan ne menetetään.

Osuuskunnaksi muuttaminen tarkoittaa verollista käsittelyä myös osakkeenomistajien verotuksessa. Yhteisömuotoiset osakkeenomistajat voivat hyötyä käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen verovapaudesta, jos se edellytykset ovat muutoin olemassa. Kun osakeyhtiön katsotaan purkautuvan, sen oman liiketoiminnan arvon ei vakiintuneen purkukäytännön mukaan katsottane tuloutuvan yhtiön viimeisessä verotuksessa. Erikseen luovutettavien aineettomien oikeuksien puolestaan voidaan katsoa tuloutuvan.

Päätöstä perusteltiin tuloverolain 24 §:n sanamuodolla sekä sillä, että kyseisen säännöksen voimaantullessa yhtiölainsäädännössä ei tunnettu osuuskunnaksi muuttamisen mahdollisuutta. Vastakkaiselle tulkinnallekin olisi varmasti löytynyt perusteita, kuten se, että osakeyhtiö ei osakeyhtiölain mukaan purkaudu muodonmuutoksen yhteydessä, kyseessä on yksityisoikeudellisesti edelleen sama oikeushenkilö ja että yhteisön y-tunnus säilyy muodonmuutoksen jälkeen. Asia on nyt lainvoimaisesti ratkaistu.