Korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun (KHO 2015:84), jossa evättiin yhtiön osakkaidensa puolesta suorittaman varainsiirtoveron vähennyskelpoisuus. Ratkaisun mukaan tällaisessa varainsiirtoveron suorittamisessa ei ole kysymys osingonjaon järjestämiseen välittömästi liittyvästä kuluerästä, vaan yhtiön omasta sitoumuksesta suorittaa osakkaalle kuuluva vero. Varainsiirtovero katsotaan kuvatussa tilanteessa voitonjaon luonteiseksi eräksi. Tilanne voi olla toinen sellaisten kulujen osalta, joiden osalta suoritusvelvoite kuuluu yhtiölle, esim. erilaiset välitys- ja toimituspalkkiot, palkat, sosiaalikulut ja asiantuntijapalkkiot, jotka ovat tarpeen osingonjaon järjestämiseksi.