Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa (KHO 2015:84) katsottiin, että yhtiölle voitiin määrätä veronkorotus tilanteessa, jossa se oli antanut uuden veroilmoituksen, mutta se ei ollut muuttanut aikaisemmassa veroilmoituksessa annettua liitettä vastaamaan uutta veroilmoitusta. Kyseessä oli in natura -osingonjakoon liittyvien varainsiirtoverojen vähennyskelpoisuus tuloverotuksessa, jonka osalta verovelvollinen muutti kantaansa uudessa säännönmukaisessa veroilmoituksessa.

KHO totesi, että yhtiön alkuperäisen veroilmoituksen liitteessä esittämä selvitys ei enää vastannut tosiasioita, minkä vuoksi yhtiö on antanut verotusmenettelylain 32 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla tietensä tai törkeästä huolimattomuudesta olennaisesti väärän veroilmoituksen.

Veronalaiseen tuloon vaikuttava määrä oli 9,5 miljoonaa euroa. Verohallinto oli määrännyt verovelvolliselle 500.000 euron veronkorotuksen, joka oli n. 5 % lisätyn tulon määrästä. KHO:n ratkaisun mukaan veronkorotukseksi tuli määrätä 200.000 euroa, joka on n. 2 % lisätyn tulon määrästä.

KHO:n päätöksen perusteella verovelvollisen tulee huolehtia siitä, että veroilmoituksen liitteet ovat johdonmukaisia varsinaisen veroilmoituksen kanssa ja niissä olevat tiedot vastaavat toisiaan. Huolimattomuudesta voi seurata veronkorotus.