Turun hallinto-oikeus antoi 31.8.2015 päätöksen (Turun HAO 31.8.2015 15/0416/3), jossa todettiin, että Verohallinnon ennakkoratkaisusta voi periä vain yhden maksun riippumatta esitettyjen kysymysten lukumäärästä. Tapauksessa Verohallinto oli antanut yhteen ennakkoratkaisuhakemukseen, joka sisälsi kaksi eri kysymystä, kaksi erillistä ennakkoratkaisua ja perinyt näistä kaksi maksua.

Hallinto-oikeus totesi, että Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetussa valtiovarainministeriön asetuksessa on säädetty, että päätös on yksi suorite riippumatta siitä, sisältääkö se useita ennakkoratkaisuja. Verohallinnon ohjeen nojalla ei voida määrätä suurempaa maksua kuin asetuksessa on säädetty. Hallinto-oikeus totesi, että Verohallinnon päätös määrätä kaksinkertainen maksu on lainvastainen.