Korkein hallinto-oikeus on antanut 15.9.2015 kaksi yrityskauppatilanteeseen liittyvää ratkaisua (KHO 2015:134 ja KHO 2015:135). Ratkaisut koskevat arvonlisäveron vähennysoikeutta kuluista, jotka liittyvät tytäryhtiöosakkeiden ostamiseen.

Tytäryhtiön hankkimiseen liittyvien ostokulujen arvonlisävero on vähennyskelpoinen, jos hankkiva yhtiö harjoittaa arvonlisäverollista liiketoimintaa ja hankinta liittyy suoraan ja välittömästi tähän liiketoimintaan. Osallistuminen tytäryhtiön hallintoon aiheuttaa verovelvollisuuden, kun siihen sisältyy holdingyhtiön tytäryhtiölleen suorittamien hallinto- ja talouspalvelujen sekä kaupallisten ja teknisten palvelujen kaltaisia, arvonlisäverotettavia liiketoimia. Osakkeiden hankintaan liittyvät kustannukset katsotaan yleiskustannuksiksi. Käytännössä ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennyskelpoisuus edellyttää, että ostava yhtiö tulee tarjoamaan hankitulle yhtiölle verollisia palveluita.

Sen sijaan puhdas holdingyhtiö, joka on olemassa lähinnä vain rahoituksen kanavoimista varten, ei voi vähentää osakehankinnan kuluihin sisältyviä arvonlisäveroja.