Verohallinnossa valmistui 13.4.2016 kaksivuotinen projekti, jossa pohdittiin pääomasijoittamiseen liittyvän carried interest -korvauksen verotusta. Projektin loppuraportti on julkaistu Verohallinnon Internetsivuilla.

Projektin päätelmä oli, että Verohallinto ei toistaiseksi muuta kantaansa. Carried interest -palkkioista ei ole nimenomaisesti säädetty laissa, joten Verohallinto arvioi voitonjako-osuuspalkkioiden verokohtelua yleisten ansio- ja pääomatuloa koskevien säännösten perusteella. Asiasta ei myöskään toistaiseksi ole olemassa julkaistua oikeuskäytäntöä. Projektin myötä Verohallinnon käsitys siitä, että carried interest -palkkio on ansiotuloa, on kuitenkin vahvistunut. Tämän perusteella on odotettavissa, että Verohallinto tulee haastamaan carried interest -järjestelyitä, mikä on ollut jo havaittavissa. 

Projekti ehdottaa, että sen saaman aineiston ja Verohallinnon tietokannoissa olevien tietojen perusteella tehtäisiin tarkempi vaikuttavuusanalyysi Suomessa pääomasijoitustoimialalla toimivista yhtiöistä ja henkilöistä, jotka liittyvät carried interest -järjestelyihin.