Korkein hallinto-oikeus antoi tänään ratkaisun (KHO 2015:50), jonka mukaan suomalaisen emoyhtiön ulkomaiselle tytäryhtiölle myymistä tuotteista syntyneet myyntisaamiset säilyttivät myyntisaamisluonteensa vielä useita vuosia myyntitapahtuman jälkeen. Myyntisaamiset olivat emoyhtiölle vähennyskelpoisia myyntituottojen korjauserinä. Tässä suhteessa ei ollut merkitystä, milloin tytäryhtiön toiminta oli alkanut tai miten pitkään se oli ollut tappiollista. Myyntisaamiset olivat syntyneet emoyhtiön varsinaisesta suoritetuotannosta.

Myyntisaamisia ei pidetty emoyhtiön vieraan pääoman ehtoisena rahoituksena, jonka arvonaleneminen olisi sille vähennyskelvoton. Alaskirjausta ei myöskään katsottu vähennyskelvottomaksi konsernitueksi.

Korkein hallinto-oikeus antoi myös toisen ratkaisun (KHO 2016:49), jonka mukaan osakkeenomistajan antama pääomalaina luetaan osaksi osakkeiden hankintamenoa tuloverolain mukaisessa verotuksessa. Asialla on merkitystä lainan saaneen yhtiön konkurssissa, sillä osakkeen menetys on vähennyskelpoinen, kun taas saamisen menetys ei. Kun annettu pääomalaina katsotaan osakkeen hankintamenon lisäykseksi, se voidaan vähentää velallisyhtiön konkurssissa. Asialla voi olla merkitystä myös esim. tuloverolain mukaan verotettaville holdingyhtiöille, jotka harjoittavat sijoitustoimintaa.