Lainsaamisen luovutustappio on todettu tuloverolain mukaan toimitettavassa verotuksessa (ns. TVL-tulolähde) vähennyskelpoiseksi tänään annetussa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä (KHO 2018:170). Asialla on merkitystä erityisesti, kun luonnollinen henkilö on antanut lainaa yhtiölle ja saaminen osoittautuu arvottomaksi.

Tapauksessa henkilö, joka ei ollut velallisyhtiön osakkeenomistaja, oli antanut yhtiölle lainaa. Osa lainasta oli sittemmin muutettu pääomalainaksi. Henkilön myydessä pääomalainasaatavansa ulkopuoliselle taholle sen nimellisarvoa alemmasta käyvästä arvosta, syntyi saamisen luovuttajalle vähennyskelpoinen luovutustappio. Ratkaisu muuttaa vakiintunutta verotuskäytäntöä, jonka mukaan saamisen menetykset on katsottu TVL-verotuksessa vähennyskelvottomiksi. 

Vaikka tapauksessa oli kyse osakeyhtiölain mukaisesta pääomalainasta, olisi johdonmukaista käsitellä samoin mitä tahansa velvoiteoikeudellista saamista, sillä ratkaisu perustui kumotun varallisuusverolain mukaisiin säännöksiin, joissa omaisuutena pidettiin myös muita saamisia kuin pelkästään pääomalainoja. Lisäksi ratkaisuselosteen mukaan vain osa lainasta oli muutettu pääomalainaksi, mutta koko lainasaamisen luovutuksesta syntynyt tappio oli siitä huolimatta vähennyskelpoinen.