Korkein hallinto-oikeus antoi tänään päätöksen (KHO 2018:40) valittuun yritysmuotoon liittyvästä veronkierrosta. Tapauksessa oli perustettu lääkäriyhtiö, jonka oikeudellinen muoto oli kommandiittiyhtiö. Lääkäriyhtiön vastuunalaisina yhtiömiehinä olivat lääkäreiden omistamat holding-yhtiöt, joille lääkäriyhtiön tulo jaettiin lääkärin työpanoksen perusteella. Holdingyhtiön saamaa tulo-osuutta verotettiin kuitenkin lääkäriosakkaan saamana työpanososinkona eli siihen sovellettiin ansiotuloverotusta.

Vaikka päätös edellä tarkastellulla tavalla on ymmärrettävä, se on omiaan aiheuttamaan hankaluuksia muissa tilanteissa. Perinteisesti lienee katsottu, että verovelvollisella on valinnanvapaus yhtiömuodon valinnan suhteen, eikä tietyn yhtiömuodon valinta sinänsä voi johtaa veronkiertämissäännöksen soveltamiseen. Nyt asiaa ei katsottu näin vaan kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva toimintamalli katsottiin liiketaloudellisilta perusteiltaan suhteellisen ohueksi ja osin keinotekoiseksi. Keskeinen merkitys oli sillä, että toimintamallilla saavutettava hyöty liittyi lähinnä lääkäriosakkaalle kertyvän voitonjaon verotukseen.

On odotettavissa, että Verohallinto tulee haastamaan erilaisten apuyhtiöiden käytön jatkossa toteamalla niiden käytön perusteet ohuiksi ja osin keinotekoisiksi. Tänään annettu ratkaisu oli niukin mahdollinen 3–2 äänestyspäätös, jossa myös esittelijä oli vähemmistön kannalla. Teeman käsittely tulee epäilemättä jatkumaan.