Korkein hallinto-oikeus hyväksyi valituslupajärjestelmän soveltamista koskevan julkilausuman satavuotisjuhliensa kunniaksi pidetyssä juhlatäysistunnossa 3.9.3018. Julkilausumassa korostettiin kattavan valituslupajärjestelmän toteuttamisen tärkeyttä. Veroasioissa noudatetaan jo nykyään valituslupajärjestelmää, joten verovalitusten osalta ei ole nähtävissä välitöntä muutosta.

Korkein hallinto-oikeus tavoittelee julkilausumallaan sitä, että sen resurssit pystyttäisiin jatkossa kohdentamaan erityisesti oikeus- ja hallintokäytäntöä ohjaaviin ennakkopäätöksiin. Tällä tavoitellaan viranomaistoiminnan laadun parantumista sekä hallinto-oikeuksien oikeuskäytännön tehokkaampaa ohjaamista.

Tavoite järjestelmän oikeudenmukaisuuden kehittämisestä kokonaisuutena on sellaisenaan kannatettava. Toteutuessaan myös resurssit saadaan kohdennettua tehokkaammin, jolloin myös veroviranomaisen hallintokäytäntöä pystytään paremmin ohjaamaan ennakkopäätöksillä. Tästä hyötyisivät kaikki verovelvolliset paremman viranomaistoiminnan muodossa. Olennaista yksittäisen veroriidan kannalta on kuitenkin se, että mahdollisuudet saada valituslupa KHO:lta ovat sitä paremmat, mitä enemmän kyse on asiasta, jonka ratkaisemisella voidaan vaikuttaa oikeus- ja hallintokäytännön ohjaamiseen.