Rakennejärjestelyt

Neuvomme yrityksiä yritys- ja omistusrakenteiden muutostilanteissa. Pitkä käytännön kokemuksemme verotuksesta ja yritysjuridiikasta samoin kuin tilinpäätöskysymyksistä takaa sen, että osaamme sopeuttaa neuvontamme käytännön tosiasioihin. Me löydämme toimivat ratkaisut. Me myös toteutamme suunnittelemamme rakennejärjestelyt ja laadimme tarpeelliset juridiset dokumentit. Usein tähän voi liittyä myös kiinteistöomaisuuden järjestelemistä.

Yrityskaupat

Neuvomme asiakkaitamme yrityskauppoihin liittyvissä verokysymyksissä. Niitä liittyy niin ostajan kuin myyjän verotukseen sekä kaupan kohteena olevaan yritykseen. Olennaista on hoitaa yrityskauppa siten, ettei siitä aiheudu tarpeettomia verokustannuksia ja tulkintaepäselvyyksiä. Tärkeää on selvittää kaupan osapuolille, mikä on kaupan kohteena olevan yrityksen verotuksen tilanne, yritykseen liittyvät veroriskit sekä se, kuinka nämä otetaan huomioon kauppasopimuksen ehdoissa ja kauppahinnassa.

Corporate governance

Meillä on laaja osaaminen sekä käytännöllinen kokemus yhtiön hallinnoimiseen ja hyvään hallintoon liittyvissä asioissa. Annamme asiantuntijalausuntoja näistä kysymyksistä. Suunnittelemme ja toteutamme laajasti myös osakassopimuksiin liittyviä järjestelyitä.

Veroneuvonta ja verosuunnittelu

Avustamme asiakkaitamme päivittäisissä verokysymyksissä. Tällaisia kysymyksiä voivat esimerkiksi olla tilinpäätökseen, rahoitukseen, sopimuksiin ja investointeihin liittyvät veroasiat ja -tulkinnat. Tuomme myös näkemystä liiketoimintapäätösten tueksi verokysymysten osalta. 

Kaiken verosuunnittelun kulmakivi on liiketoiminnallinen tarkoituksenmukaisuus. Yrityksen toimintaa ja yritystoiminnan rakenteita suunniteltaessa sekä yrityksen toiminnan kasvaessa on lisäksi tärkeää huomioida yrityksen kannalta oikeiden verojen maksaminen oikeaan aikaan. Haemme asiakkaillemme edullisia ja toimivia ratkaisuja ja tarvittaessa varmistamme tulkintakysymykset veroviranomaisten ennakkokannanotoin.

Veroriidat ja -valitukset

Neuvomme yrityksiä verotarkastuksiin ja jälkiverotuksiin liittyvissä asioissa. Toimimme myös oikeudenkäyntiasiamiehinä verovalituksissa verotuksen oikaisulautakunnassa sekä hallintotuomioistuimissa. Toimintatapaamme kuuluu selvittää huolella niin näyttökysymyksiin liittyvät asiat kuin tapaukseen parhaiten soveltuvat verolainsäädännön tulkinnat.

Muu neuvonta

Kokemuksemme kattaa myös mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät toimet. Rakennamme asiakkaamme toimintaan sopivan compliance-mallin, jonka avulla on mahdollista varmistaa asetuksen henkilötietovelvoitteiden täyttyminen jatkuvasti yhtiön toiminnassa.  Tähän liittyen teemme erityisesti pk-yrityksille kartoituksen käsiteltävistä henkilötiedoista, suunnittelemme tietosuojaperiaatteet ja laadimme tarvittavat sopimukset tietoja käsittelevien alihankkijoiden kanssa samoin kuin tietosuojaselosteen.